DialoogPlaat voor Transitie: hét middel om met elkaar in gesprek te gaan over ontwikkeling, verandering, transformatie in je organisatie.
Een inspiratie- en resultaatgerichte workshop waarin iedereen zichzelf en elkaar kan ontmoeten. Input ophalen, inspireren, eye-openers en een gezamenlijk verhaal creëren. Iedereen doet mee. Samen vooruit bewegen.

Dialoogplaat voor Transitie

voor 30-500 medewerkers

Of het nu gaat over een nieuwe koers, een andere visie op leiderschap, verbeteren van de communicatie, effectiever samenwerken, organisatieveranderingen, de DialoogPlaat voor Transitie ontwikkelen we in co-creatie op maat.

DialoogPlaat voor Transitie

Veranderen als stabiele factor

Verandering en ontwikkeling is de continue factor in organisaties. Iets wat continue is, daarvan zou je zeggen dat het heel gewoon is. Iets dagelijks, zoals tandenpoetsen, iets noodzakelijks wat je kent en wat gemakkelijk gaat.

ONGELOOF ‘Dat gaat ons toch niet gebeuren.’

VASTKLAMPEN ‘Waarom zouden we veranderen, het gaat toch goed zoals we het altijd al deden.’

WRIJVING OF PASSING/ACTIEF VERZETTEN ‘Mensen gaan klagen, slechter communiceren; zetten iedereen in de CC om zich in te dekken. Of zeggen ja en doen nee. Wie weet zijn sommigen al innerlijk vertrokken.’

Op deze manier trekt iedereen aan het kortste eind: de klant, de medewerkers én de organisatie. Jij als leider weet als geen ander dat zoals het nu gaat niet langer kan.

Hoe zorg je er voor dat transformaties wel werken? Dat ze inspireren, mensen in beweging brengen en iedereen mee doet?

Om iets nieuws, een verandering of ontwikkeling te begrijpen, begin dan eerst met het verhaal. Een verhaal wat aanzet tot stellen van vragen, wat leidt tot een constructief en inzicht gevend dialoog. Tot het horen van alle stemmen en het verbinden van alle verschillen.

Laten we je eens meenemen in zo’n verhaal: De koning.

KONING EIGENHEIMER

Hij was de koning van de eigenheimers. Dat zijn aardappels met de naam Eigenheimer. Hij ging op een dag met zijn gevolg naar zijn volk en verkondigde met zijn luide tenor: ”Vanaf morgen verbouwt elke boer enkel nog eigenheimers”. De boeren hoorden het aan en gingen naar huis.

De volgende dag verzamelden zich groepjes op het dorpsplein en begonnen ze Koning Eigenheimer uit te lachen. Ze dreven de spot met zijn lange, goud-geborduurde gewaden, de gevlochten manen van zijn paard en zijn elegante, geaffecteerde gebaren. Ze bedachten smoezen waardoor het onmogelijk was enkel eigenheimers te poten: ze zouden plagen krijgen en de grond zou binnen een jaar uitgeput raken. Elke dag werden de groepjes groter en er werd nu vreselijk geroddeld: de koning zou onderdeel zijn van een ondergronds netwerk voor drugssmokkel, hij zou vrouwen lastig vallen, hij was door satan bezeten…

Nu waren er ook groepen die van mening waren dat er aan de nieuwe maatregelen verdiend kon worden. Er verschenen overal friettentjes met wel 100 soorten mayonaise. Je kreeg de positivo’s, die waren vóór friet en de azijnzeikers, die waren ertegen. Er ontstond een derde groep die stiekem op een veldje achteraf toch groenten gingen verbouwen en er was nog een vierde groep boeren die de oogsten lieten verrotten./span>

Er ontstond een bloeiende zwarte handel in groenten en alles werd heel duur. De export van eigenheimers naar het buitenland vertraagde en overal ontstonden lange files met karren met eigenheimers. Er waren ook samenzweerders, die ontwikkelden een giftige eigenheimer aardappel variant. Ze probeerden de koning te vergiftigen maar ze kwamen niet verder dan de voorproever die daarbij het leven liet. De samenzweerders eindigden jammerlijk aan de schandpaal. Mensen gingen de straat op met spandoeken en ramden regeringsgebouwen in. Na één jaar was de helft van de boeren geëmigreerd naar de omringende landen. Alle adviseurs van de koning hadden hun ontslag ingediend. Hij zat daar moederziel alleen in zijn paleis en besefte dat zijn land leegliep. Een land met verzwakte broeders en zusters en een hele berg verrotte aardappelen. Zo verging het de koning.

De koning zag de reacties van zijn volk als weerstand. Richtte zich volledig op alle weerstand en vergat het groepje enthousiastelingen.

Hoe zit dat eigenlijk met jou, leider, bestuurder, ondernemer? Heb jij ook van die opstandige of in de weerstand schietende medewerkers?Wat zou er gebeuren als je alle die vormen van weerstand gewoonweg zou zien als een andere mening of zienswijze? Of als een stem die heel graag gehoord wil worden? Je daarover met elkaar het gesprek aan zou gaan? Wat zou gebeuren als die enthousiastelingen jou helpen iedereen te inspireren?

In dialoog om samen te verkennen en al die inzichten te benutten om in beweging te komen. Samen de transformatie te laten slagen.

De DialoogPlaat voor Transitie helpt je daarbij. Het is hét middel om met elkaar in dialoog te gaan over ontwikkeling, verandering, transformatie in je team of organisatie. Het is een manier van samenwerken waarin iedereen zichzelf en elkaar kan ontmoeten. Door input op te halen en gezamenlijk verhaal te creëren. Vanuit verbinden van verschillen ontstaat hier beweging. De kracht van deze manier van samenwerken is dat alle lagen in je team of organisatie betrokken zijn. Iedereen doet mee.

Het resultaat is dat de besluitvorming en alles wat daarbij hoort vele malen rijker en effectiever zijn. Het draagvlak en de betrokkenheid zijn groter. Het waarom en de richting zijn voor iedereen helder. Met als gevolg succesvoller samenwerken en meer impact voor je klanten.

Dialoogsessie voor Transitie

voor 30-500 medewerkers


Onderzoeken & Ontwerpen
Verkenningsgesprekken
We maken voor jouw organisatie en vraagstuk de DialoogPlaat voor Transitie op maat
Samen aan de slag
Inspiratiesessie over veranderen en Deep Democracy
Aan de slag met maatwerk DialoogPlaat voor Transitie
Voortzetten van de organisatieverandering
Terugblik- & vooruitkijken

30 tot 500 personen
Iedereen doet mee

WIL JIJ MEER INFORMATIE OVER DE MOGELIJKHEDEN?

Laat je gegevens achter via het contactformulier

De veranderaars

Maaike Hoogenboom-Westerbeek

Maaike Hoogenboom Westerbeek

Veranderen is voor Maaike samen in beweging blijven. Stap voor stap op weg naar dat nieuwe, zonder alles van het oude te verliezen. Inclusief alle stemmen die gehoord dienen te worden. Want juist door de andere stem ruimte te geven wordt de beoogde transitie rijker en completer. Het enige constante in het leven is de verandering zelf. Dat geldt ook voor organisaties. Door blokkades weg te nemen, mensen te prikkelen en de seizoenen van de verandering te volgen neem ik medewerkers en organisaties mee. Als verandertype gaat mijn voorkeur uit naar wit en groen.

Dorianne Oerlemans

Dorianne Oerlemans

Veranderen is voor Dorianne een reis, niet alleen de bestemming doet er toe. Ik geloof dat dialoog daarbij onmisbaar is. Zonder oordeel en mét oor en oog voor de ander, ontstaat de mogelijkheid om vanuit verschil verbinding te vinden. Verandering is vandaag de dag de enige constante factor. Of de verandering nu groot, klein, complex of simpel is, het volbrengen valt of staat met de verhoudingen en patronen tussen mensen. Het kijken naar het systeem als geheel. Gedragsontwikkeling is voor mij onlosmakelijk aan veranderen verbonden.  De bovenstroom en onderstroom breng ik samen, waarbij ik ruimte geef aan dat wat gehoord mag worden.

  Voornaam *

  Achternaam *

  Emailadres*

  Telefoon nummer

  Onderwerp

  Bericht