GRATIS TEAMSCAN: VOOR VERDIEPING, VERBINDING EN NIEUWE ENERGIE

Hoe gaat het met de team samenwerking in de nieuwe werkelijkheid?

Het zijn bijzondere tijden. Veel is anders; nu al een flinke tijd. Thuiswerken, online meetings en grilligheid van het ondernemersklimaat. Wellicht zijn er patronen binnen jouw team zichtbaarder geworden. Uitvergroot. Misschien is de samenwerking binnen je team echt veranderd. Zeker digitaal is het de uitdaging echt aandacht te geven & krijgen, het moeilijke(re) gesprek te voeren of ruimte te geven aan “het andere in de ander”. Wil je inzicht en grip krijgen hoe het zit in jouw team? Doe deze teamscan. Om beeld te krijgen waar de teamleden staan maar vooral om meer te verbinden, te verdiepen en nieuwe energie te krijgen. Om verfrist de toekomst in te gaan. Deze teamscan is kosteloos en zonder welke verplichting dan ook.

VRAAG HIER DE TEAMSCAN AAN

Wat meet deze teamscan?

De teamscan geeft inzicht hoe effectief de samenwerking binnen jouw team is. Hoe gaat het nu? Hoe is dit veranderd door Corona? En wat is er nu nodig?
De teamscan gaat onder andere in op de volgende onderwerpen:

  • Het voeren van het echte gesprek, betrokkenheid, teamdoel , duidelijkheid over rol en taak, openheid en vertrouwen, verantwoordelijkheid nemen, mate van interne politiek, aanspreekcultuur en waardering (20 stellingen).
  • De impact van Corona op het team (7 stellingen).
  • Open vragen over wat de kracht van het team is, op welke punten verbetering gewenst is en wat de persoon en/of het team tijdens deze Corona periode nodig heeft.

Uit de analyse komt zicht op het nu en de toekomst in de teamsamenwerking. Een prettig middel voor de leidinggevende om het echte gesprek over effectiviteit en teamsamenwerking met het team te voeren.

Hoe gaat het in zijn werk?

We hebben het zo simpel mogelijk gemaakt en het is volledig digitaal zodat jij met je team meteen aan de slag kunt. De stappen om jouw teamscan te ontvangen zijn:

  • Druk op de button en laat je gegevens achter.
  • Je krijgt een email met daarin een unieke link om met je team te delen en een opzet voor een uitnodigingsemail voor de scan.
  • Jij en jouw teamleden vullen anoniem online de vragenlijst in (+/- 5-7 min).
  • Jij ontvangt een analyse en samenvatting van de resultaten van jouw team.
  • Wij bespreken samen met jou en jouw team de uitkomsten van de teamscan.

De enige voorwaarde is dat je team (incl jijzelf) uit 5 of meer personen bestaat. Zodat anonimiteit gegarandeerd kan worden.

VRAAG HIER DE TEAMSCAN AAN

Dit doen wij samen

Mariette & Maaike

Bij grotere teams en/of complexe trajecten werk ik regelmatig samen met Mariette Hamer. Wij kennen elkaar van de opleiding systemisch teamcoaching. Klanten ervaren onze samenwerking als grote toegevoegde waarde door de bundeling van verschillende ervaringen en expertise.

Mariette haar kracht zit in het verbinden van business strategie met een gewenste organisatiecultuur en zij begeleidt organisaties in daadwerkelijke gedragsverandering van leiders en medewerkers. Mijn passie is om als coach en trainer, talent optimaal tot zijn recht te laten komen.

Wij vinden elkaar in onze analysekracht en de kunst om het hoofd en hart teams te versterken. Door te spiegelen wat er gebeurt in de samenwerking en communicatie binnen teams. Door patronen zichtbaar te maken en door instrumenten aan te reiken om te kunnen groeien als teamlid en als team.

Wil je eens sparren over jouw team?

De teamscan omvat een eerste blik op de samenwerking binnen jouw team. Mocht er iets in jouw team spelen waarover je graag eens van gedachte wisselt, neem gerust contact op. Wij komen vrijblijvend langs (ook digitaal) om samen te ontdekken hoe jouw team versterkt kan worden.

Je kunt ook contact opnemen wanneer je specifieke vragen toegevoegd wilt hebben aan de teamscan.

NEEM CONTACT OP>

 TEAMSCAN

Samenwerking

Impact van Corona

Verbinden met aandacht

Respect voor verschillen

Verdiepen van communicatie

Een leven lang leren

Accreditaties en certificering

Certificering Stork Coaching Woerden